Zbavíme Vás škodcov

Zn.: NATRVALO!

Zbavíme Vás škodcov

Zn.: NATRVALO!

Zabezpečujeme všetky druhy služieb so zameraním na hubenie myšovitých škodcov a hlodavcov, škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu či choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov vo všetkých typoch objektov a prevádzok bez potreby prerušenia výroby alebo prevádzky zariadenia.

Zabezpečujeme všetky druhy služieb so zameraním na hubenie myšovitých škodcov a hlodavcov, škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu či choroboplodných zárodkov a mikroorganizmov vo všetkých typoch objektov a prevádzok bez potreby prerušenia výroby alebo prevádzky zariadenia.

Hubenie hlodavcov

Deratizácia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

SÚČASŤOU VÝKONU DERATIZÁCIE SÚ:

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia
 • priebežné monitorovanie hlodavcov – vstupy, druhy
 • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie
 • vstup hlodavcov do objektu
 • práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normam
Deratizácia - dezinfekcia, dezinsekcia - Asanarates Košice
Deratizácia - dezinfekcia, dezinsekcia - Asanarates Košice

Hubenie hmyzu

Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor chemických a biologických opatrení za účelom ničenia škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

DEZINSEKČNÉ PRÁCE VYKONÁVAME NA OBJEKTOCH A ZARIADENIACH:

 • obytné domy a byty
 • potravinárske zariadenia, sklady
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia
 • hotely, motely a ubytovacie zariadenia
 • obchodné domy a kancelárske budovy
 • školské zariadenia
 • železničné objekty v rámci SR

NIČENIE CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKOV

Dezinfekcia

Deratizácia je systém regulácie škodlivých hlodavcov ako sú myši, potkany, krysy a ďalšie. Jedná sa o komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Politika kvality

 • Firma chce ekonomicky napredovať, preto si stanovuje dlhodobé reálne ciele
 • Úspešnosť v napredovaní je v spokojnosti zákazníka
 • Kvalita našich služieb je cesta k budovaniu našej prosperity
 • Investor umožňuje realizovať služby iba najlepším. Buďme teda najlepší!
 • V trvalom zlepšovaní sa angažujú všetci zamestnanci firmy
 • Mne zverený majetok je mojou vizitkou
 • Názor spolupracovníka je rovnocenný môjmu názoru
 • Každý názor zákazníka si osvojím, zaujmem korektný postoj

Environmentálna politika

V záujme dosiahnutia minimalizácie negatívnych envirometálnych vplyvov činnosťou firmy, tvorí ochrana životného prostredia integrálnu súčasť procesu rozvoja a rozhodovania. Pri plnení tejto zodpovednosti uplatňujeme pri svojej činnosti tieto princípy:

 • Vykonávať svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi, ktoré firma prijala.
 • Neustále znižovať negatívny vplyv činností na životné prostredie, za tým účelom prijímame a realizujeme programy na zlepšenie, ktorých výsledkom je postupné znižovanie znečistenia vo všetkých zložkách životného prostredia.
 • Vykonávať svoje činnosti v súlade s environmentálnou legislatívou a inými predpismi, ktoré firma prijala.

História a súčasnosť

O spoločnosti

Spoločnosť ASANARATES s.r.o. je nástupcom fyzickej osoby Daniel Leysek – ASANARATES, ktorá je na trhu už od roku 1990.

Momentálne vykonáva deratizačné práce vo vyše 280 podnikoch a obchodných spoločnostiach ako napríklad Železnice Slovenskej republiky Bratislava v objektoch po celom Slovensku, Železničná spoločnosť CARGO Slovakia, a.s., množstvo nemocníc a zdravotníckych zariadení, školských zariadení, bytových družstiev, obchodných domov ako napríklad METRO, OC Cassovia, OC Galéria, Kika Nábytok Slovensko s.r.o. a mnoho iných. Svoju prácu vykonáva zodpovedne a vizitkou dobre vykonanej práce sú spokojní zákazníci.

Ceny našich služieb

Cenník

Deratizácia Cena bez DPH
Deratizácia vchodu bytového domu 20€
Deratizácia vežiaku 35€
Deratizácia rodinného domu 50€
Mimoriadny jednorázový zásah – iné ako bytové jednotky
cena je uvedená vrátane dopravy
do 100m2 – 50€
do 200m2 – 70€
do 500m2 – 90€
do 1000m2 – 100€
nad 1000m2 – po vzájomnej dohode

 

Dezinsekcia Cena bez DPH
Dezinsekcia bytovej jednotky (šváby, mravce, blchy a pod.)
pri podmienke dezinsekcie celého bytového domu, prípadne stupačky

Postrek 20€

Gel 25€

Dezinsekcia bytovej jednotky – jednorázový urgentný zásah 60€
Dezinsekcia bytovej jednotky – ploštice (podľa veľkosti bytu) Postrek – 80-120€
Parou – 80–120€
Dezinsekcia bytovej jednotky – opakovaný zásah proti plošticiam 90€
Dezinsekcia – sršne, včely, osy 70€
Mimoriadny jednorázový zásah – iné ako bytové jednotky
cena je uvedená vrátane dopravy
do 100m2 – 50€
do 200m2 – 80€
do 500m2 – 100€
do 1000m2 – 0,20€/m2
nad 1000m2 – po vzájomnej dohode
Zber voľne žijúcich uhynutých hlodavcov a vtáctva
plus doprava po vzájomnej dohode
50€/výjazd

Ceny sú určené pre mesto Košice.
Výjazd mimo Košíc je spoplatnený podľa príslušných kilometrov po vzájomnej dohode.